Ugrás a tartalomra

22. heti tananyag
Nyelvkultúra

Magyar nyelv és irodalom, 7. osztály, 85. óra, A határozós szószerkezetek helyesírása: a -ban, -ben, -ba, -be ragok használata, a -val, -vel, -vá, -vé ragok hasonulása