Ugrás a tartalomra

Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan

Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 54. óra, A névelők, a vonatkozó névmások, az igekötő-használat nyelvhelyességi vonatkozásai

A névelők, a vonatkozó névmások