Ugrás a tartalomra

Szerb mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 1. óra, Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi
A program 2 2 Pravi i nepravi objekat, kongruencija atributa i objekta Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 2. óra, Pravi i nepravi objekat, kongruencija atributa i objekta
A program 3 3 Narodne umotvorine Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 3. óra, Narodne umotvorine
A program 4 4 Prezent, perfekt, futur I, imperativ, sistematizacija glagolskih oblika Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 4. óra, Prezent, perfekt, futur I, imperativ, sistematizacija glagolskih oblika
A program 5 5 Porodica i ljudi u okruženju: podaci o članovima porodice i prijateljima Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 5. óra, Porodica i ljudi u okruženju: podaci o članovima porodice i prijateljima
A program 6 6 Miroslav Antić: Mali čas botanike Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 6. óra, Miroslav Antić: Mali čas botanike
A program 7 7 Prezent za označavanje prošle i buduće radnje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 7. óra, Prezent za označavanje prošle i buduće radnje
A program 8 8 Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 8. óra, Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori
B program 1 9 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 9. óra, Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi
B program 2 10 Gramatički sadržaj iz osnovne škole pravi i nepravi objekat Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 10. óra, Gramatički sadržaj iz osnovne škole pravi i nepravi objekat
B program 3 11 Miroslav Antić: Mali čas botanike Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 11. óra, Miroslav Antić: Mali čas botanike
B program 4 12 Prezent, perfekt, futur I, imperativ, potencijal Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 12. óra, Prezent, perfekt, futur I, imperativ, potencijal
B program 5 13 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 13. óra, Porodica i ljudi u okruženju
B program 6 14 Goran Petrović: Porodične storije (odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 14. óra, Goran Petrović: Porodične storije (odlomak)
B program 7 15 Prezent za označavanje prošle i buduće radnje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 15. óra, Prezent za označavanje prošle i buduće radnje
B program 8 16 Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 16. óra, Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori
B program 9 17 Ivo Andrić: Knjiga (1. odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 17. óra, Ivo Andrić: Knjiga (1. odlomak)
B program 10 18 Ivo Andrić: Knjiga (2. odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 18. óra, Ivo Andrić: Knjiga (2. odlomak)
B program 11 19 Život u kući: opis životnog prostora (kuća/stan) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 19. óra, Život u kući: opis životnog prostora (kuća/stan)
B program 12 20 Glagolski vid – glagoli svršenog i nesvršenog vida Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 20. óra, Glagolski vid – glagoli svršenog i nesvršenog vida
B program 13 21 Hrana i piće: navike u ishrani Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, I. osztály, 21. óra, Hrana i piće: navike u ishrani