Ugrás a tartalomra

Magyar nyelv és irodalom

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
Kommunikációs kultúra 1 1 Bevezető óra Bevezetés
Kommunikációs kultúra 1 2 Könyvtárhasználat, adatbázisok használata Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 1 3 Az irodalom, az irodalmi mű, az irodalomtudomány fogalma, részterületei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 3. óra, Az irodalom, az irodalmi mű, az irodalomtudomány fogalma, részterületei
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 1 4 Szemléletváltás az irodalomtudományban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 4. óra, Szemléletváltás az irodalomtudományban
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 2 5 Az irodalomról való gondolkodás útjai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 5. óra, Az irodalomról való gondolkodás útjai
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 2 6 Az olvasás. Újraolvasás. Újraírás. Írástechnika. A kánon. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 6. óra, Az olvasás. Újraolvasás. Újraírás. Írástechnika. A kánon.
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 2 7 Gyakorló óra – szövegértés/szövegértelmezés Gyakorlás
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 2 8 Műnemek és műfajok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 8. óra, Műnemek és műfajok
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 3 9 Alakzatok és trópusok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 9. óra, Alakzatok és trópusok
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 3 10 A metafora kognitív értelmezése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 10. óra, A metafora kognitív értelmezése
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 3 11 Verstani rendszerek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 11. óra, Verstani rendszerek
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 3 12 Gyakorlás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 4 13 A népköltészet fogalma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 13. óra, A népköltészet fogalma
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 4 14 A folklór jelenségei, népművészeti műfajok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 14. óra, A folklór jelenségei, népművészeti műfajok
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 4 15 Összefoglaló ismétlés Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek – Az irodalom létformája 4 16 Tudásfelmérő Ellenőrzés
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 5 17 Mítosz és mitológia Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 17. óra, Mítosz és mitológia
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 5 18 Teremtésmítoszok. Gilgames-eposz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 18. óra, Teremtésmítoszok. Gilgames-eposz
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 5 19 Mitológiai elemek a magyar néphagyományban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 19. óra, Mitológiai elemek a magyar néphagyományban
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 5 20 Az antikvitás fogalma: ókori irodalmak Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 20. óra, Az antikvitás fogalma: ókori irodalmak
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 6 21 Homérosz és a trójai mondakör Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 6 22 Homérosz: Iliász Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 22. óra, Homérosz: Iliász
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 6 23 Részletek feldolgozása a műből Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 6 24 Odüsszeia Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 24. óra, Odüsszeia
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 7 25 Eposz és eposzi kellékek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 25. óra, Eposz és eposzi kellékek
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 7 26 A görög dráma születése (Aiszkhülosz, Euripidész, Szophoklész) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 26. óra, A görög dráma születése (Aiszkhülosz, Euripidész, Szophoklész)
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 7 27 Oidipusz-monda és utóélete Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 27. óra, Oidipusz-monda és utóélete
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 7 28 Szophoklész: Antigoné/Élektra Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 28. óra, Szophoklész: Antigoné/Élektra
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 8 29 Projektmunka az olvasmányból Gyakorlás
Kommunikációs kultúra 8 30 Szövegalkotási gyakorlat: esszé Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 30. óra, Szövegalkotási gyakorlat: esszé
Kommunikációs kultúra 8 31 Az I. írásbeli dolgozat előkészítése Gyakorlás
Kommunikációs kultúra 8 32 I. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 9 33 Közös javítás (negyedév) Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 9 34 Egyéni javítás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 9 35 Az ókori görög líra (Szapphó, Anakreón) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 35. óra, Az ókori görög líra (Szapphó, Anakreón)
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 9 36 Az ókori Róma irodalma (Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 36. óra, Az ókori Róma irodalma (Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius)
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 10 37 Vergilius: Aeneis (részlet) Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 10 38 A Biblia - bibliai motívumok továbbélése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 38. óra, A Biblia - bibliai motívumok továbbélése
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 10 39 Összefoglalás – a mitológia és az ókori irodalom Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - Az ókor irodalma 10 40 Ellenőrző Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Általános ismeretek a nyelvről 11 41 Általános ismeretek a nyelvről Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 41. óra, Általános ismeretek a nyelvről
Nyelvi ismeretek - Általános ismeretek a nyelvről 11 42 Beszéd, nyelv, gondolkodás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 42. óra, Beszéd, nyelv, gondolkodás
Nyelvi ismeretek - A magyar nyelv diakrón vizsgálata 11 43 Az írásbeliség fogalma, az írás kialakulása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 43. óra, Az írásbeliség fogalma, az írás kialakulása
Nyelvi ismeretek - A magyar nyelv diakrón vizsgálata 11 44 A magyar nyelv története, a nyelvrokonság Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 44. óra, A magyar nyelv története, a nyelvrokonság
Nyelvi ismeretek - Általános ismeretek a nyelvről 12 45 A nyelv mint változó rendszer Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - A magyar nyelv diakrón vizsgálata 12 46 A szókészlet változásai: új szavak a mai nyelvhasználatban Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - A nyelv rétegződése 12 47 A nyelv rétegződése, társadalmi és táji tagolódása Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - A nyelv rétegződése 12 48 A nyelvjárások. A nyelvi normák Új anyag feldolgozása
Kommunikációs kultúra - A helyesírás 13 49 A mai magyar helyesírás (szabályzat, alapelvek) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 49. óra, A mai magyar helyesírás (szabályzat, alapelvek)
Nyelvi ismeretek - A nyelv rétegződése 13 50 Összefoglalás rendszerező Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 50. óra, Összefoglalás
Nyelvi ismeretek - Általános ismeretek a nyelvről 13 51 Ellenőrző – általános ismeretek a nyelvről Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 13 52 Felkészülés az írásbeli dolgozatra Gyakorlás
Kommunikációs kultúra 14 53 II. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 14 54 Közös javítás Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 14 55 Egyéni javítás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 14 56 A középkor mint társadalom- és irodalomtörténeti korszak Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 56. óra, A középkor mint társadalom- és irodalomtörténeti korszak
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 15 57 Bevezető a házi olvasmányhoz (Umberto Eco: A rózsa neve/Henryk Sienkiewicz: Quo vadis/Déry Tibor: A kiközösítő) Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 15 58 A középkor jellegzetes műfajai, egyházi irodalom. Kódexirodalom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 58. óra, A középkor jellegzetes műfajai, egyházi irodalom. Kódexirodalom
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 15 59 Világi irodalom (krónika, gesta, intelem...) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 59. óra, Világi irodalom (krónika, gesta, intelem...)
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 15 60 A lovagi kultúra: Trisztán és Izolda Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 16 61 Walter von der Vogelweide költészete Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 16 62 A középkori balladairodalom, François Villon Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 62. óra, A középkori balladairodalom, François Villon
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 16 63 A haláltánc, a középkor halálértelmezése Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 16 64 A regionális tér középkor-emlékei (Aracs-kultusz, Huszita Biblia, Szerémség, Újlak, ABarbaricum-metafora) Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 17 65 Ismétlés – A középkor Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - Első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékeink 17 66 A félév értékelése Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - Első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékeink 17 67 Az első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékek, szórványemlék Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékeink 17 68 Halotti Beszéd és Könyörgés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 68. óra, Halotti Beszéd és Könyörgés
Irodalmi ismeretek - Első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékeink 18 69 Ómagyar Mária-siralom Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Első magyar nyelvű szöveg- és irodalmi emlékeink 18 70 Szent Margit-legenda Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 18 71 Házi olvasmány feldolgozása (Umberto Eco: A rózsa neve/Henryk Sienkiewicz: Quo vadis/Déry Tibor: A kiközösítő) Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 18 72 Házi olvasmány feldolgozása (Umberto Eco: A rózsa neve/Henryk Sienkiewicz: Quo vadis/Déry Tibor: A kiközösítő) Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 19 73 A középkori irodalom továbbélése a magyar irodalomban Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A középkor irodalma 19 74 Ellenőrző - A középkor irodalma Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Hangtan 19 75 Nyelvünk hangállománya, hangképzés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 75. óra, Nyelvünk hangállománya, hangképzés
Nyelvi ismeretek - Hangtan 19 76 A hangrend törvénye és a magánhangzó-harmónia Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 76. óra, A hangrend törvénye és a magánhangzó-harmónia
Nyelvi ismeretek - Hangtan 20 77 A mássalhangzók egymásra hatása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 77. óra, A mássalhangzók egymásra hatása
Nyelvi ismeretek - Hangtan 20 78 Gyakorlás Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Hangtan 20 79 A nyelv zeneisége, hangulatfestő szerepe. Intonációs eszközök Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 79. óra, A nyelv zeneisége, hangulatfestő szerepe. Intonációs eszközök
Nyelvi ismeretek - Hangtan 20 80 Gyakorlás Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Hangtan 21 81 Ellenőrző – Hangtan Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 21 82 A nyelvi közlésfolyamat (kommunikáció) fogalma, kommunikációs modellek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 82. óra, A nyelvi közlésfolyamat (kommunikáció) fogalma, kommunikációs modellek
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 21 83 A közlésfolyamat tényezői és funkciói Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 83. óra, A közlésfolyamat tényezői és funkciói
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 21 84 Verbális és nem verbális kommunikáció Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 84. óra, Verbális és nem verbális kommunikáció
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 22 85 A tömegkommunikáció jellemzői és hatása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 85. óra, A tömegkommunikáció jellemzői és hatása
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 22 86 Kommunikációs gyakorlatok Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 22 87 A reklámok, médiaműfajok, netes szövegtípusok Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 22 88 Új szóbeliség: skype, chat. Új jelrendszerek: emotikonok, matricák, GIF-ek, mémek stb. Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 23 89 Helyesírási kultúra, etikett, kommunikáció Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 23 90 Összefoglalás – Nyelv és kommunikáció Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Kommunikáció és tömegkommunikáció 23 91 Ellenőrző Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 23 92 Stilisztikai alapfogalmak: stílus, stílusfajták, stílusárnyalatok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 92. óra, Stilisztikai alapfogalmak: stílus, stílusfajták, stílusárnyalatok
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 24 93 Stílus és jelentés Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 24 94 Stilisztikai gyakorlatok felkészülés az írásbeli dolgozatra Gyakorló
Kommunikációs kultúra 24 95 III. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 24 96 A dolgozat javítása Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 25 97 A dolgozat javítása Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 25 98 Az antik hagyomány reneszánsz kori újrafelfedezése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 98. óra, Az antik hagyomány reneszánsz kori újrafelfedezése
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 25 99 Szellemi és társadalmi mozgalmak a reneszánszban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 99. óra, Szellemi és társadalmi mozgalmak a reneszánszban
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 25 100 Dante Alighieri: Isteni színjáték Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 100. óra, Dante Alighieri: Isteni színjáték
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 26 101 Dante Alighieri: Isteni színjáték - Pokol Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 26 102 Francesco Petrarca: Daloskönyv Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 102. óra, Francesco Petrarca: Daloskönyv
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 26 103 Boccaccio: Dekameron Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 103. óra, Boccaccio: Dekameron
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 26 104 A reneszánsz kori novella, a novella és a regény Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 27 105 Kreatív írás - Novellaírás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 27 106 Cervantes: Don Quijote Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 106. óra, Cervantes: Don Quijote
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 27 107 A Don Quijote-téma továbbélése Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 27 108 Az írott nyelvi stílusrétegek (tudományos, hivatalos, publicisztikai, szépirodalmi) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 108. óra, Az írott nyelvi stílusrétegek (tudományos, hivatalos, publicisztikai, szépirodalmi)
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 28 109 Beszélt nyelvi stílusrétegek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 109. óra, Beszélt nyelvi stílusrétegek
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 28 110 Stíluselem, stílushatás, egyéni stílus Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 110. óra, Stíluselem, stílushatás, egyéni stílus
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 28 111 Gyakorló feladatok Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 28 112 A házi feladatok ellenőrzése Ellenőrzés
Irodalmi ismeretek - A reneszánsz irodalma 29 113 Az angol reneszánsz és színház Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 113. óra, Az angol reneszánsz és színház
Irodalmi ismeretek - A reneszánsz irodalma 29 114 William Shakespeare munkássága, a szonett Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 114. óra, William Shakespeare munkássága, a szonett
Irodalmi ismeretek - A reneszánsz irodalma 29 115 William Shakespeare: Romeo és Júlia Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 115. óra, William Shakespeare: Romeo és Júlia
Irodalmi ismeretek - A reneszánsz irodalma 29 116 William Shakespeare: Romeo és Júlia Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - Az európai reneszánsz irodalma 30 117 Ismétlés – Az európai reneszánsz irodalma Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 30 118 Az európai és a magyar reneszánsz kultúra összefüggései Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 118. óra, Az európai és a magyar reneszánsz kultúra összefüggései
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 30 119 Janus Pannonius életműve Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 119. óra, Janus Pannonius életműve
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 30 120 Janus Pannonius költeményei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 120. óra, Janus Pannonius költeményei
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 31 121 Balassi Bálint szerelmi költészete Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 121. óra, Balassi Bálint szerelmi költészete
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 31 122 Balassi Bálint vitézi és istenes versei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 122. óra, Balassi Bálint vitézi és istenes versei
Irodalmi ismeretek - A magyar reneszánsz 31 123 A reneszánsz költészet és verses epika (Tinódi, virágének, bujdosóének…) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 123. óra, A reneszánsz költészet és verses epika (Tinódi, virágének, bujdosóének…)
Irodalmi ismeretek - A reformáció kora 31 124 A reformáció kora, tanai és emblematikus személyiségei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 124. óra, A reformáció kora, tanai és emblematikus személyiségei
Irodalmi ismeretek - Az európai és magyar reneszánsz 32 125 Összefoglalás Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - Az európai és magyar reneszánsz 32 126 A reneszánsz irodalom Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Szövegtan 32 127 A szöveg fogalma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 127. óra, A szöveg fogalma
Nyelvi ismeretek - Szövegtan 32 128 A szöveg szerkezeti egységei és szerkezettípusai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 128. óra, A szöveg szerkezeti egységei és szerkezettípusai
Nyelvi ismeretek - Szövegtan 33 129 A szöveg jelentése és témája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 129. óra, A szöveg jelentése és témája
Nyelvi ismeretek - Szövegtan 33 130 Kapcsolóelemek a szövegben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 130. óra, Kapcsolóelemek a szövegben
Nyelvi ismeretek - Szövegtan 33 131 Rendszerező ismétlés – Szövegtan Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 131. óra, Rendszerező ismétlés – Szövegtan
Kommunikációs kultúra 33 132 Felkészülés a IV. írásbeli dolgozatra Gyakorlás
Kommunikációs kultúra 34 133 IV. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 34 134 A dolgozat javítása Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra 34 135 A dolgozat javítása Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A barokk 34 136 A barokk és a rokokó világértés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 136. óra, A barokk és a rokokó világértés
Irodalmi ismeretek - A barokk 35 137 A barokk műfajok (John Milton: Elveszett Paradicsom) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 137. óra, A barokk műfajok (John Milton: Elveszett Paradicsom)
Irodalmi ismeretek - A barokk 35 138 A barokk műfajok (Pázmány Péter prédikációi) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 138. óra, A barokk műfajok (Pázmány Péter prédikációi)
Irodalmi ismeretek - A barokk 35 139 Zrínyi opusa és a barokk eposz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 139. óra, Zrínyi opusa és a barokk eposz
Irodalmi ismeretek - A barokk 35 140 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 140. óra, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Irodalmi ismeretek - A barokk 36 141 A barokk önéletírás (Bethlen Miklós, II. Rákóczi Ferenc) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 141. óra, A barokk önéletírás (Bethlen Miklós, II. Rákóczi Ferenc)
Irodalmi ismeretek - A barokk 36 142 Mikes Kelemen: Törökországi levelek, a levél műfaja Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 142. óra, Mikes Kelemen: Törökországi levelek, a levél műfaja
Irodalmi ismeretek - A barokk 36 143 Összegzés Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - A barokk 36 144 Ellenőrző - A barokk irodalom Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 37 145 Ki mit olvasott: I. rész rendszerező ismétlés az ókor és a középkor irodalmából Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 145. óra, Ki mit olvasott: I. rész rendszerező ismétlés az ókor és a középkor irodalmából
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 37 146 Ki mit olvasott? II. rész rendszerező ismétlés a reneszánsz irodalmából Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 146. óra, Ki mit olvasott? II. rész rendszerező ismétlés a reneszánsz irodalmából
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 37 147 Ki mit olvasott? III. rész rendszerező ismétlés a barokk irodalmából Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, I. osztály, 147. óra, Ki mit olvasott? III. rész rendszerező ismétlés a barokk irodalmából
Kommunikációs kultúra 37 148 Az osztályzatok lezárása Ismétlés és rendszerezés