Ugrás a tartalomra

Szerb, mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása
A program 2 2 Pravi i nepravi objekat, kongruencija atributa i objekta Új anyag feldolgozása
A program 3 3 Narodne umotvorine Új anyag feldolgozása
A program 4 4 Prezent, perfekt, futur I, imperativ, sistematizacija glagolskih oblika Új anyag feldolgozása
A program 5 5 Porodica i ljudi u okruženju: podaci o članovima porodice i prijateljima Új anyag feldolgozása
A program 6 6 Miroslav Antić: Mali čas botanike Új anyag feldolgozása
A program 7 7 Prezent za označavanje prošle i buduće radnje Új anyag feldolgozása
A program 8 8 Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori Új anyag feldolgozása
B program 1 9 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása
B program 2 10 Gramatički sadržaj iz osnovne škole pravi i nepravi objekat Új anyag feldolgozása
B program 3 11 Miroslav Antić: Mali čas botanike Új anyag feldolgozása
B program 4 12 Prezent, perfekt, futur I, imperativ, potencijal Új anyag feldolgozása
B program 5 13 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása
B program 6 14 Goran Petrović: Porodične storije (odlomak) Új anyag feldolgozása
B program 7 15 Prezent za označavanje prošle i buduće radnje Új anyag feldolgozása
B program 8 16 Obrazovanje: Novi nastavni predmeti, učenje i ocenjivanje, profesori Új anyag feldolgozása
B program 9 17 Ivo Andrić: Knjiga (1. odlomak) Új anyag feldolgozása
B program 10 18 Ivo Andrić: Knjiga (2. odlomak) Új anyag feldolgozása
B program 11 19 Život u kući: opis životnog prostora (kuća/stan) Új anyag feldolgozása
B program 12 20 Glagolski vid – glagoli svršenog i nesvršenog vida Új anyag feldolgozása
B program 13 21 Hrana i piće: navike u ishrani Új anyag feldolgozása