Ugrás a tartalomra

Szerb mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 1. óra, Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi
A program 2 2 Gramatički sadržaji iz prethodnog razreda – glagolski vid Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 2. óra, Gramatički sadržaji iz prethodnog razreda – glagolski vid
A program 3 3 Narodne poslovice, zagonetke i pitalice Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 3. óra, Narodne poslovice, zagonetke i pitalice
A program 4 4 Glagolski vid – Razlikovanje jednokratne od ponavljane radnje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 4. óra, Glagolski vid – Razlikovanje jednokratne od ponavljane radnje
A program 5 5 Porodica i ljudi u okruženju – obaveze i navike članova porodice Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 5. óra, Porodica i ljudi u okruženju – obaveze i navike članova porodice
A program 6 6 Jovan Jovanović Zmaj: Pesmo moja (iz Đulića) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 6. óra, Jovan Jovanović Zmaj: Pesmo moja (iz Đulića)
A program 7 7 Imenica pluralija tantum Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 7. óra, Imenica pluralija tantum
B program 1 8 Lično predstavljanje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 8. óra, Lično predstavljanje
B program 2 9 Imenice koje imaju nepravilnu množinu, imenice ženskog roda na suglasnik Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 9. óra, Imenice koje imaju nepravilnu množinu, imenice ženskog roda na suglasnik
B program 3 10 Jovan Jovanović Zmaj: Pesmo moja (iz Đulića) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 10. óra, Jovan Jovanović Zmaj: Pesmo moja (iz Đulića)
B program 4 11 Iskazivanje pripadanja posesivnim genitivom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 11. óra, Iskazivanje pripadanja posesivnim genitivom
B program 5 12 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 12. óra, Porodica i ljudi u okruženju
B program 6 13 Narodne poslovice, pitalice i zagonetke Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 13. óra, Narodne poslovice, pitalice i zagonetke
B program 7 14 Konstruisan tekst o Vuku Karadžiću Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 14. óra, Konstruisan tekst o Vuku Karadžiću
B program 8 15 Iskazivanje prisvojnosti posesivnim dativom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 15. óra, Iskazivanje prisvojnosti posesivnim dativom
B program 9 16 Iskazivanje mesta predloško – padežnim konstrukcijama Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 16. óra, Iskazivanje mesta predloško – padežnim konstrukcijama
B program 10 17 Branko Radićević: Mina Karadžić (u spomenicu) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 17. óra, Branko Radićević: Mina Karadžić (u spomenicu)
B program 11 18 Iskazivanje mesta zavisnom mesnom rečenicom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 18. óra, Iskazivanje mesta zavisnom mesnom rečenicom
B program 12 19 Život u kući: poslovi i obaveze u kući; mladi i slobodno vreme Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 19. óra, Život u kući: poslovi i obaveze u kući; mladi i slobodno vreme
B program 13 20 Stevan Raičković: Selidba (odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 20. óra, Stevan Raičković: Selidba (odlomak)
B program 14 21 Stevan Raičković: Selidba – razgovor o tekstu Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, II. osztály, 21. óra, Stevan Raičković: Selidba – razgovor o tekstu