Ugrás a tartalomra

Magyar nyelv és irodalom

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
Retorika és kommunikáció 1 1 Utasítások a munkához, javaslatok a projektmunkára, ismétlés Kombinált Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 1. óra, Utasítások a munkához, javaslatok a projektmunkára, ismétlés
Retorika és kommunikáció 1 2 Ismétlés Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 1 3 A felvilágosodás bevezető (filozófiája, tudományos felfedezései, művészeti jelenségei) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 3. óra, A felvilágosodás bevezető (filozófiája, tudományos felfedezései, művészeti jelenségei)
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 1 4 A francia felvilágosodás, az enciklopédisták Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 4. óra, A francia felvilágosodás, az enciklopédisták
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 2 5 Voltaire: Candide Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 5. óra, Voltaire: Candide
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 2 6 A francia klasszicista dráma és Moliére Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 6. óra, A francia klasszicista dráma és Moliére
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 2 7 Moliére: Tartuffe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 7. óra, Moliére: Tartuffe
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 2 8 Az angol felvilágosodás (Swift: Gulliver utazásai, Defoe: Robinson Crusoe és a robinzonád Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 8. óra, Az angol felvilágosodás (Swift: Gulliver utazásai, Defoe: Robinson Crusoe és a robinzonád
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 3 9 Összegzés Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 9. óra, Összegzés
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 3 10 A magyar felvilágosodás irodalma  Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 10. óra, A magyar felvilágosodás irodalma 
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 3 11 Bessenyei György röpiratai és A filozófus című drámája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 11. óra, Bessenyei György röpiratai és A filozófus című drámája
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 3 12 Batsányi János: A franciaországi változásokra Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 12. óra, Batsányi János: A franciaországi változásokra
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 4 13 Kármán József: Fanni hagyományai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 13. óra, Kármán József: Fanni hagyományai
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 4 14 Csokona Vitéz Mihály: Az estve Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 14. óra, Csokona Vitéz Mihály: Az estve
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 4 15 Csokona Vitéz Mihály: A Magánossághoz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 15. óra, Csokona Vitéz Mihály: A Magánossághoz
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 4 16 „Egy magános árva szív” (Csokona Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz; A Reményhez) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 16. óra, „Egy magános árva szív” (Csokona Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz; A Reményhez)
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 5 17 Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya/A méla Tempefői Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 17. óra, Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya/A méla Tempefői
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 5 18 „S ki boldogabb Vitéznél?” ( Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz és átírásaik) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 18. óra, „S ki boldogabb Vitéznél?” ( Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság, Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz és átírásaik)
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 5 19 Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 19. óra, Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 5 20 A nyelvújítás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 20. óra, A nyelvújítás
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 6 21 Péterfy Gergely: Kitömött barbár (részletek) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 21. óra, Péterfy Gergely: Kitömött barbár (részletek)
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 6 22 Előkészület az első írásbeli dolgozatra Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 6 23 I. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 6 24 Javítás (közös) Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 7 25 Javítás (egyéni) Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 7 26 Berzsenyi Dániel ódái (A magyarokhoz I., II.) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 26. óra, Berzsenyi Dániel ódái (A magyarokhoz I., II.)
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 7 27 Berzsenyi Dániel elégiái (A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 27. óra, Berzsenyi Dániel elégiái (A közelítő tél, Levéltöredék barátnémhoz)
Retorika és kommunikáció 7 28 Alapvető retorikai ismeretek (Az érvelés technikája, fajtái, az érv fölépítése) Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 28. óra, Alapvető retorikai ismeretek (Az érvelés technikája, fajtái, az érv fölépítése)
Retorika és kommunikáció 8 29 Kölcsey Ferenc: Hymnus Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 29. óra, Kölcsey Ferenc: Hymnus
Retorika és kommunikáció 8 30 A Hymnus himnusszá válása és megzenésítése (projektmunka) Új anyag feldolgozása
Retorika és kommunikáció 8 31 Összefoglalás (a magyar felvilágosodás irodalma)  Ismétlés és rendszerezés
Retorika és kommunikáció 8 32 Ellenőrző Ellenőrzés
Retorika és kommunikáció 9 33 A német klasszika (Goethe, Schiller, Lessing) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 33. óra, A német klasszika (Goethe, Schiller, Lessing)
Retorika és kommunikáció 9 34 Goethe: Az ifjú Werther szenvedései Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 34. óra, Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 9 35 Műelemzés Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 35. óra, Műelemzés
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 9 36 Goethe: Faust (részletek), Goethe-balladák Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 36. óra, Goethe: Faust (részletek), Goethe-balladák
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 10 37 Hangalak és jelentés kapcsolata Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 37. óra, Hangalak és jelentés kapcsolata
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 10 38 A szókészlet rétegei Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 38. óra, A szókészlet rétegei
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 10 39 A szó és a szóelem fogalma Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 39. óra, A szó és a szóelem fogalma
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 10 40 Szóalkotási módok Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 40. óra, Szóalkotási módok
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 11 41 Digitális neologizmusok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 41. óra, Digitális neologizmusok
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 11 42 Bevezető a szófajokról Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 42. óra, Bevezető a szófajokról
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 11 43 Szófaji áttekintés - ige Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 43. óra, Szófaji áttekintés - ige
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 11 44 Az ige ismétlése Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 44. óra, Az ige ismétlése
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 12 45 Az ige ismétlése Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 45. óra, Az ige ismétlése
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 12 46 Szófaji áttekintés - névszók Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 46. óra, Szófaji áttekintés - névszók
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 12 47 Szófaji áttekintés - névmások Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 47. óra, Szófaji áttekintés - névmások
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 12 48 Szófaji áttekintés - számnév és igenevek Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 48. óra, Szófaji áttekintés - számnév és igenevek
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 13 49 Szófaji áttekintés - határozószók Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 49. óra, Szófaji áttekintés - határozószók
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 13 50 Melléknév Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 50. óra, Melléknév
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 13 51 A tulajdonnevek írásmódja, toldalékolása Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 51. óra, A tulajdonnevek írásmódja, toldalékolása
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 13 52 Szófaji áttekintés (viszonyszók, mondatszók) Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 52. óra, Szófaji áttekintés (viszonyszók, mondatszók)
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 14 53 Átmeneti kategóriák, alkalmi szófajváltás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 53. óra, Átmeneti kategóriák, alkalmi szófajváltás
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 14 54 A névelők, a vonatkozó névmások, az igekötő-használat nyelvhelyességi vonatkozásai Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 54. óra, A névelők, a vonatkozó névmások, az igekötő-használat nyelvhelyességi vonatkozásai
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 14 55 Rendszerezés Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Szó- és jelentéstan 14 56 Ellenőrző Ellenőrzés
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 15 57 Színház és dráma a 19. század elején (Katona József) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 57. óra, Színház és dráma a 19. század elején (Katona József)
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 15 58 Katona József: Bánk bán Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 58. óra, Katona József: Bánk bán
Irodalmi ismeretek - A felvilágosodás irodalma és hatása 15 59 A Bánk bán befogadás-történetéről, zene és irodalom kapcsolatai a 19. században (projektmunka) Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 15 60 Előkészület a II. írásbeli dolgozatra Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 16 61 II. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 16 62 Javítás Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 16 63 Javítás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 16 64 A romantika bevezető (Az új romantikus hős) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 64. óra, A romantika bevezető (Az új romantikus hős)
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 17 65 Az angol romantika és Byron Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 65. óra, Az angol romantika és Byron
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 17 66 Puskin: Anyegin  Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 66. óra, Puskin: Anyegin 
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 17 67 Részletek a filmből Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 17 68 A német romantika (Hoffmann: Az arany virágcserép) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 68. óra, A német romantika (Hoffmann: Az arany virágcserép)
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 18 69 Poe: A holló Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 69. óra, Poe: A holló
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 18 70 Poe és a detektívtörténet Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 70. óra, Poe és a detektívtörténet
Retorika és kommunikáció 18 71 Ismétlés, felelés Ismétlés és rendszerezés
Retorika és kommunikáció 18 72 Az első félév osztályzatainak lezárása Kombinált
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 19 73 A magyar reformkor Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 73. óra, A magyar reformkor
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 19 74 Széchenyi hatása a magyar irodalomra és művészetre Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 74. óra, Széchenyi hatása a magyar irodalomra és művészetre
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 19 75 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Kombinált Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 75. óra, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 19 76 Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba, Szózat Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 76. óra, Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba, Szózat
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 20 77 Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A vén cigány Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 77. óra, Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A vén cigány
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 20 78 Laza Kostić szerepe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 78. óra, Laza Kostić szerepe
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 20 79 A szövegtípusok osztályozásának szempontjai Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 20 80 Írott és beszélt szövegtípusok Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 21 81 Az elbeszélés, leírás, jellemzés Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 21 82 Kérvény, levél, jegyzőkönyv Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 82. óra, Kérvény, levél, jegyzőkönyv
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 21 83 Önéletrajz, motivációs levél (és elektronikus változatai) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 83. óra, Önéletrajz, motivációs levél (és elektronikus változatai)
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 21 84 Érvelő szövegtípusok: vita, hozzászólás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 84. óra, Érvelő szövegtípusok: vita, hozzászólás
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 22 85 Esszé, kisértekezés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 85. óra, Esszé, kisértekezés
Nyelvi ismeretek - Szövegtani ismeretek 22 86 Gyakorlás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 22 87 Petőfi Sándor ars poeticái Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 87. óra, Petőfi Sándor ars poeticái
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 22 88 Petőfi Sándor népies költészete, zsánerversei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 88. óra, Petőfi Sándor népies költészete, zsánerversei
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 23 89 Petőfi Sándor családversei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 89. óra, Petőfi Sándor családversei
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 23 90 Petőfi Sándor tájversei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 90. óra, Petőfi Sándor tájversei
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 23 91 Petőfi Sándor szerelmi költészete Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 91. óra, Petőfi Sándor szerelmi költészete
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 23 92 Petőfi Sándor Felhők-korszaka Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 92. óra, Petőfi Sándor Felhők-korszaka
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 24 93 Petőfi Sándor forradalmi versei Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 93. óra, Petőfi Sándor forradalmi versei
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 24 94 Petőfi Sándor epikája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 94. óra, Petőfi Sándor epikája
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 24 95 A digitális kor Petőfi képe (a projektmunka megbeszélése) Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 24 96 Petőfi költészetének összefoglalása Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 25 97 Esszéírás Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 25 98 Előkészület a III. írásbeli dolgozatra Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 25 99 III. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 25 100 Javítás Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 26 101 Javítás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 26 102 Jókai-regények Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 102. óra, Jókai-regények
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 26 103 Filmes kapcsolatok Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 26 104 Beszámoló egy Jókai-regényről Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 104. óra, Beszámoló egy Jókai-regényről
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 27 105 Az arany ember (házi olvasmány feldolgozása) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 105. óra, Az arany ember (házi olvasmány feldolgozása)
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 27 106 A szöveg megalkotásának fázisai Ismétlés és rendszerezés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 27 107 A fázisok begyakorlása Ismétlés és rendszerezés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 27 108 Elektronikus vázlatok (ppt), gondolattérképek kidolgozása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 108. óra, Elektronikus vázlatok (ppt), gondolattérképek kidolgozása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 28 109 Újságszerkesztés, napilap, folyóirat, a rovatok meghatározása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 109. óra, Újságszerkesztés, napilap, folyóirat, a rovatok meghatározása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 28 110 Publicisztikai műfajok I. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 110. óra, Publicisztikai műfajok I.
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 28 111 Publicisztikai műfajok II. Ismétlés és rendszerezés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 28 112 Apróhirdetések  Új anyag feldolgozása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 29 113 Blog és vlog Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 113. óra, Blog és vlog
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 29 114 Kultikus helyekhez kötődő úti beszámolók (beszámoló a projektmunkáról) Új anyag feldolgozása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 29 115 Képzelt és valóságos interjúk készítése Új anyag feldolgozása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 29 116 Szituációs gyakorlatok: ügyintézés különböző helyeken Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 30 117 Arany János (életrajza, munkásága) - érdekességek Kombinált Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 117. óra, Arany János (életrajza, munkásága) - érdekességek
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 30 118 Arany János és Petőfi Sándor levelezése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 118. óra, Arany János és Petőfi Sándor levelezése
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 30 119 Arany-balladák: Ágnes asszony, Tengeri hántás, Híd-avatás, Vörös Rébék Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 119. óra, Arany-balladák: Ágnes asszony, Tengeri hántás, Híd-avatás, Vörös Rébék
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 30 120 Arany-balladák: V. László Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 120. óra, Arany-balladák: V. László
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 31 121 Arany-balladák: Tetemre hívás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 121. óra, Arany-balladák: Tetemre hívás
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 31 122 Védő- és vádbeszédek (Ágnes asszony, Tetemre hívás) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 122. óra, Védő- és vádbeszédek (Ágnes asszony, Tetemre hívás)
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 31 123 Arany nagyepikája (Buda halála) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 123. óra, Arany nagyepikája (Buda halála)
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 31 124 A lírikus Arany Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 124. óra, A lírikus Arany
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 32 125 Arany költészete mint a modernség előképe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 125. óra, Arany költészete mint a modernség előképe
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 32 126 A kapcsos könyv Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 126. óra, A kapcsos könyv
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 32 127 Arany-összefoglaló (és esszé) Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 32 128 Az egybeírás és különírás eseteinek rendszerezése Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 33 129 A számok és a keltezés helyesírása Ismétlés és rendszerezés
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 33 130 A realizmus (és naturalizmus) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 130. óra, A realizmus (és naturalizmus)
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 33 131 Balzac: Goriot apó Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 131. óra, Balzac: Goriot apó
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 33 132 Stendhal munkássága Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 132. óra, Stendhal munkássága
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 34 133 Stendhal: Vörös és fekete Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 133. óra, Stendhal: Vörös és fekete
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 34 134 Gogol: Az orr Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 134. óra, Gogol: Az orr
Irodalmi ismeretek - A realizmus felé 34 135 Gogol: A köpönyeg Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 135. óra, Gogol: A köpönyeg
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 34 136 Előkészület a IV. írásbeli dolgozatra Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 35 137 IV. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 35 138 Javítás Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 35 139 Javítás Gyakorlás
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 35 140 Madách Imre: Az ember tragédiája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 140. óra, Madách Imre: Az ember tragédiája
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 36 141 Műelemzés Új anyag feldolgozása
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 36 142 A századvég magyar novellisztikája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 142. óra, A századvég magyar novellisztikája
Irodalmi ismeretek - A romantika és intertextuális kapcsolatai 36 143 Mikszáth-novellák Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 143. óra, Mikszáth-novellák
A koramodernség beszédmódjai 36 144 Vajda János költészete Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 144. óra, Vajda János költészete
A koramodernség beszédmódjai 37 145 Reviczky Gyula lírája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, II. osztály, 145. óra, Reviczky Gyula lírája
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 37 146 A különböző stílusrétegek beépülése a szépirodalomba Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 37 147 Gyakorlatok Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - Stilisztikai alapfogalmak 37 148 Könyvtárlátogatás Kombinált
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 38 149 Szerepjátékok a felek váltogatásával Ismétlés és rendszerezés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 38 150 Irodalmi mű bemutatása állóképpel, testbeszéddel Ismétlés és rendszerezés
Retorika és kommunikáció 38 151 A nonverbális kommunikációhoz kötődő gyakorlat Ismétlés és rendszerezés
Retorika és kommunikáció 38 152 Női és férfi kommunikáció Ismétlés és rendszerezés
Retorika és kommunikáció 39 153 Érvelés, kommentelés a közösségi oldalakon Beszámoló egy kortárs műalkotásról Új anyag feldolgozása
Retorika és kommunikáció 39 154 A tanulók egyéni olvasmányélményeinek megbeszélése Új anyag feldolgozása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 39 155 Összegzés, olvasmányajánló Kombinált
Kommunikációs kultúra – Szövegértés, -alkotás, -mondás 39 156 Az osztályzatok lezárása Kombinált