Ugrás a tartalomra

Magyar nyelv és irodalom

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
Retorika és kommunikáció 1 1 Év eleji ismétlés: a realizmus Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 1. óra, Év eleji ismétlés: a realizmus
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 1 2 Lev Tolsztoj: Anna Karenina Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 2. óra, Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 1 3 Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 3. óra, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 1 4 Csehov: A 6-os számú kórterem című novella Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 4. óra, Csehov: A 6-os számú kórterem című novella
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 2 5 A modern dráma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 5. óra, A modern dráma
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 2 6 Csehov: Sirály Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 6. óra, Csehov: Sirály
Mediális kapcsolatok ‒ a 19. század második felének irodalma 2 7 Ibsen: Nóra Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 7. óra, Ibsen: Nóra
Retorika és kommunikáció 2 8 Az érvelés logikája és technikája – érvfajták. A cáfolás módszerei. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 8. óra, Az érvelés logikája és technikája – érvfajták. A cáfolás módszerei.
Retorika és kommunikáció 3 9 Érvek írása az előző órák irodalmi témái alapján Gyakorlás
Az érvelő szöveg gyakorlása 3 10 Érvelő szöveg írása az előző órán írt érvek felhasználásával  Gyakorlás
Az érvelő szöveg gyakorlása 3 11 Vita szervezése Gyakorlás
Modernitás és intertextualitás 3 12 A modernizmus (szimbolizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szecesszió) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 12. óra, A modernizmus (szimbolizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szecesszió)
Modernitás és intertextualitás 4 13 Charles Baudelaire: A romlás virágai  Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 13. óra, Charles Baudelaire: A romlás virágai 
Modernitás és intertextualitás 4 14 Kosztolányi esszéje Baudelaire-ről Új anyag feldolgozása
Modernitás és intertextualitás 4 15 Paul Verlaine: Őszi chanson, Költészettan, Holdfény Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 15. óra, Paul Verlaine: Őszi chanson, Költészettan, Holdfény
Modernitás és intertextualitás 4 16 Arthur Rimbaud: A részeg hajó, Látnok levelek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 16. óra, Arthur Rimbaud: A részeg hajó, Látnok levelek
Modernitás és intertextualitás 5 17 Stephan Mallarmé költészetfelfogása – Ablakok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 17. óra, Stephan Mallarmé költészetfelfogása – Ablakok
Modernitás és intertextualitás 5 18 Rainer Maria Rilke: Párduc, Archaikus Apolló-torzó, Őszi nap Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 18. óra, Rainer Maria Rilke: Párduc, Archaikus Apolló-torzó, Őszi nap
Retorika és kommunikáció 5 19 Az esszé típusai: leíró, elbeszélő, érvelő Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 19. óra, Az esszé típusai: leíró, elbeszélő, érvelő
Retorika és kommunikáció 5 20 Tételmondatok felismerése és írása Gyakorlás
Retorika és kommunikáció 6 21 Az érvelő esszé felépítése Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 21. óra, Az érvelő esszé felépítése
Modernitás és intertextualitás 6 22 Esszéírás az előző irodalmi témák alapján Gyakorlás
Modernitás és intertextualitás 6 23 Vita szervezése Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 23. óra, Vita szervezése
Modernitás és intertextualitás 6 24 Előkészület a dolgozat írására Gyakorlás
Modernitás és intertextualitás 7 25 I. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Modernitás és intertextualitás 7 26 A dolgozat közös javítása Gyakorlás
Modernitás és intertextualitás 7 27 A dolgozat egyéni javítása Gyakorlás
A nyelvi szintek grammatikája 7 28 A szöveg szerkezettípusai. Lineáris: időrendi, logikai stb. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 28. óra, A szöveg szerkezettípusai. Lineáris: időrendi, logikai stb.
A nyelvi szintek grammatikája 8 29 A mondat mint a szöveg láncszeme. A szövegmondat és a rendszermondat. Tagolt és tagolatlan mondat. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 29. óra, A mondat mint a szöveg láncszeme. A szövegmondat és a rendszermondat. Tagolt és tagolatlan mondat.
A nyelvi szintek grammatikája 8 30 A szószerkezetek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 30. óra, A szószerkezetek
A nyelvi szintek grammatikája 8 31 A szószerkezetek gyakorlása Gyakorlás
A nyelvi szintek grammatikája 8 32 A modalitás és a mondatfajták Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 32. óra, A modalitás és a mondatfajták
A nyelvi szintek grammatikája 9 33 Az összetett mondat fogalma, felosztásuk Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 33. óra, Az összetett mondat fogalma, felosztásuk
A nyelvi szintek grammatikája 9 34 Az idézés, a függő beszéd és a szabad függő beszéd Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 34. óra, Az idézés, a függő beszéd és a szabad függő beszéd
A nyelvi szintek grammatikája 9 35 A többszörösen összetett mondat Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 35. óra, A többszörösen összetett mondat
A nyelvi szintek grammatikája 9 36 Az összetett mondatok gyakorlása Ismétlés és rendszerezés
A nyelvi szintek grammatikája 10 37 Ellenőrzés Ellenőrzés
A novella megújulása 10 38 Az élőbeszédtől a novella narratívájáig: Mikszáth, Móricz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 38. óra, Az élőbeszédtől a novella narratívájáig: Mikszáth, Móricz
A novella megújulása 10 39 Gasztroirodalmi utalások Móricz és Krúdy életművében (gasztroirodalom a kortárs magyar irodalomban) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 39. óra, Gasztroirodalmi utalások Móricz és Krúdy életművében (gasztroirodalom a kortárs magyar irodalomban)
A novella megújulása 10 40 A novella és a publicisztika (tárca). A műfaj jegyei egy konkrét szöveg alapján Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 40. óra, A novella és a publicisztika (tárca). A műfaj jegyei egy konkrét szöveg alapján
A novella megújulása 11 41 Pszichoanalízis és novella – Csáth Géza: A kis Emma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 41. óra, Pszichoanalízis és novella – Csáth Géza: A kis Emma
A novella megújulása 11 42 Pszichoanalízis és novella – Kosztolányi Dezső: Fürdés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 42. óra, Pszichoanalízis és novella – Kosztolányi Dezső: Fürdés
A novella megújulása 11 43 A weird irodalom és előfutárai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 43. óra, A weird irodalom és előfutárai
Az érvelő szöveg gyakorlása 11 44 Beszélgetés és közös szövegalkotás az előző irodalmi témák alapján Gyakorlás
Az érvelő szöveg gyakorlása 12 45 Vita szervezése az előző irodalmi témák alapján Gyakorlás
Az érvelő szöveg gyakorlása 12 46 A vitában elhangzott beszéd megszövegezése – szónoki beszédként és érvelő esszéként Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 46. óra, A vitában elhangzott beszéd megszövegezése – szónoki beszédként és érvelő esszéként
A novella megújulása 12 47 Polgár – művész – társadalom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 47. óra, Polgár – művész – társadalom
A novella megújulása 12 48 Nő a társadalomban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 48. óra, Nő a társadalomban
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 13 49 A szöveg központozása Új anyag feldolgozása
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 13 50 Fogalmazási zavarok kiküszöbölése Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 13 51 Előkészület a dolgozat írására Ismétlés és rendszerezés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 13 52 II. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 14 53 A dolgozat közös javítása Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 14 54 A dolgozat egyéni javítása Gyakorlás
Nyelvi ismeretek - Helyesírás és gyakorlati nyelvhelyesség 14 55 Az új nyelvi létmódok és helyesírásuk Új anyag feldolgozása
14 56 Információk összegyűjtése, rendszerezése beszámoló, portfólió készítéséhez. Beszámoló, a portfólió témák kiosztása, megbeszélése Ismétlés és rendszerezés
A novella megújulása 15 57 Mesei motívumok – Csáth Géza: A vörös Eszti, Oscar Wilde: A csalogány és a rózsa Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 57. óra, Mesei motívumok – Csáth Géza: A vörös Eszti, Oscar Wilde: A csalogány és a rózsa
A novella megújulása 15 58 Az emlékezet és az utazás kódjai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 58. óra, Az emlékezet és az utazás kódjai
A novella megújulása 15 59 A hatalom és a bürokrácia játékai – Csehov: A csinovnyik halála Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 59. óra, A hatalom és a bürokrácia játékai – Csehov: A csinovnyik halála
A novella megújulása 15 60 Kosztolányi Dezső: A kulcs Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 60. óra, Kosztolányi Dezső: A kulcs
A novella megújulása 16 61 Karinthy Frigyes: Barabbás, Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 61. óra, Karinthy Frigyes: Barabbás, Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 16 62 Kreatív írásgyakorlatok Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 16 63 Plakát készítése, vállalkozás meghirdetése az interneten egyéni és csoportmunkában (az előző irodalmi témákkal kapcsolatban) Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 16 64 Plakát- vagy hirdetésparódia Gyakorlás
A modern nyelvészet irányai 17 65 Szövegvilág, nézőpont és beszédhelyzet, fogalmi séma, bennfoglalás, előfeltevés, forgatókönyv Új anyag feldolgozása
A modern nyelvészet irányai 17 66 Beszédaktuselmélet, a beszéd mint cselekedet. Direkt és indirekt beszédaktusok. Új anyag feldolgozása
A modern nyelvészet irányai 17 67 Lokúció, illokúció, perlokúció Új anyag feldolgozása
A modern nyelvészet irányai 17 68 Beszédszándék és mondatfajta. Rejtett beszédszándék – manipuláció Új anyag feldolgozása
A modern nyelvészet irányai 18 69 Szövegelemző gyakorlatok Gyakorlás Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 69. óra, Szövegelemző gyakorlatok
A modern nyelvészet irányai 18 70 Kreatív írásgyakorlatok Gyakorlás
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 18 71 Bevezetés a modern regényelméletekbe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 71. óra, Bevezetés a modern regényelméletekbe
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 18 72 Új elbeszélői technikák, időkezelés, a nyelv megújítása a XX. század eleji regényirodalomban – Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 72. óra, Új elbeszélői technikák, időkezelés, a nyelv megújítása a XX. század eleji regényirodalomban – Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 19 73 Thomas Mann munkássága Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 73. óra, Thomas Mann munkássága
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 19 74 James Joyce: Ulysses (részlet) Új anyag feldolgozása
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 19 75 Rétegek a társadalomban, hagyományok – Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 75. óra, Rétegek a társadalomban, hagyományok – Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 19 76 Móricz Zsigmond: Rokonok (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 76. óra, Móricz Zsigmond: Rokonok (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 20 77 Németh László: Gyász (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 77. óra, Németh László: Gyász (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 20 78 Nézőpontváltások – Márai Sándor: Béke Ithakában (részlet), Szindbád hazamegy (részlet) Új anyag feldolgozása
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 20 79 Babits Mihály: Gólyakalifa (részlet)  Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 79. óra, Babits Mihály: Gólyakalifa (részlet) 
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 20 80 Füst Milán: A feleségem története (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 80. óra, Füst Milán: A feleségem története (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 21 81 Závada Pál: Jadviga párnája (részlet) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 81. óra, Závada Pál: Jadviga párnája (részlet)
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 21 82 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 21 83 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 21 84 Pszichoanalízis és regény – Kosztolányi Dezső: Édes Anna Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 84. óra, Pszichoanalízis és regény – Kosztolányi Dezső: Édes Anna
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 22 85 Pszichoanalízis és regény – Kosztolányi Dezső: Édes Anna Új anyag feldolgozása
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 22 86 Kreatív írásgyakorlatok az előző irodalmi témákkal kapcsolatban Gyakorlás
A regényműfaj és az elbeszélői nézőpontok változásai 22 87 Vita szervezése Gyakorlás
A stílus és a kommunikáció 22 88 A szóbeli és írásbeli kommunikáció különbségei. A magánéleti és nyilvános kommunikáció eltérései Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 88. óra, A szóbeli és írásbeli kommunikáció különbségei. A magánéleti és nyilvános kommunikáció eltérései
A stílus és a kommunikáció 23 89 Az internetes műfajok kommunikációs és stilisztikai jellemzői. A szóbeliség nyelvi jegyei az irodalmi alkotásokban Új anyag feldolgozása
A stílus és a kommunikáció 23 90 A stíluseszközök (nyelvi) szintjei: az akusztikai szint (hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, zeneiség). A szó- és kifejezéskészlet szintje, a költői szóalkotás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 90. óra, A stíluseszközök (nyelvi) szintjei: az akusztikai szint (hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, zeneiség). A szó- és kifejezéskészlet szintje, a költői szóalkotás
A stílus és a kommunikáció 23 91 A szintaktikai szint (modalitás, kihagyásos szerkezetek, inverzió, körmondat, kötőszóválasztás, halmozás, kihagyás) Új anyag feldolgozása
A stílus és a kommunikáció 23 92 A képi szint (a metafora, megszemélyesítés, hasonlat, szinesztézia, szinekdoché, szimbólum) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 92. óra, A képi szint (a metafora, megszemélyesítés, hasonlat, szinesztézia, szinekdoché, szimbólum)
A stílus és a kommunikáció 24 93 A szöveg szintje – az alakzatok. Ismétlés, ellentét, halmozás, gondolatritmus, kihagyás, felcserélés. Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 93. óra, A szöveg szintje – az alakzatok. Ismétlés, ellentét, halmozás, gondolatritmus, kihagyás, felcserélés.
A stílus és a kommunikáció 24 94 Gondolat- és egyéb alakzatok: paradoxon, oximoron, antitézis, túlzás, elhallgatás (eufemizmus) Új anyag feldolgozása
A stílus és a kommunikáció 24 95 A nominális és verbális stílus. Az íráskép, a helyesírás mint stíluseszköz. Stílusutánzás Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 24 96 Folyóiratkultúra és irodalom. Kávéházi kultúra, kávéházi novellák Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 25 97 Ady Endre alkotói portréja: Jellemző témák, korszakok az életműben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 97. óra, Ady Endre alkotói portréja: Jellemző témák, korszakok az életműben
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 25 98 Góg és Magóg…, Új vizeken járok, A magyar Ugaron (és ugar-versek), A Tisza-parton, A Hortobágy poétája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 98. óra, Góg és Magóg…, Új vizeken járok, A magyar Ugaron (és ugar-versek), A Tisza-parton, A Hortobágy poétája
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 25 99 Héja-nász az avaron, Elbocsátó, szép üzenet, Őrizem a szemed, De ha mégis, Nézz, drágám, kincseimre Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 99. óra, Héja-nász az avaron, Elbocsátó, szép üzenet, Őrizem a szemed, De ha mégis, Nézz, drágám, kincseimre
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 25 100 Kocsi-út az éjszakában, Az eltévedt lovas  Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 100. óra, Kocsi-út az éjszakában, Az eltévedt lovas 
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 26 101 A Sion-hegy alatt, Harc a Nagyúrral Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 101. óra, A Sion-hegy alatt, Harc a Nagyúrral
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 26 102 Ady mint kortárs szerző Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 26 103 Kosztolányi Dezső: Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 103. óra, Kosztolányi Dezső: Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 26 104 A szegény kisgyermek panaszai, Boldog szomorú dal, Hajnali részegség Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 104. óra, A szegény kisgyermek panaszai, Boldog szomorú dal, Hajnali részegség
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 27 105 Esti Kornél éneke, Ének a semmiről, Halotti beszéd Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 105. óra, Esti Kornél éneke, Ének a semmiről, Halotti beszéd
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 27 106 Az Esti-novellák és intertextuális továbbélésük Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 106. óra, Az Esti-novellák és intertextuális továbbélésük
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 27 107 Előkészület a dolgozatra Gyakorlás
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 27 108 III. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 28 109 A dolgozat közös javítása Gyakorlás
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 28 110 A dolgozat egyéni javítása Gyakorlás
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 28 111 Babits Mihály - jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 111. óra, Babits Mihály - jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 28 112 A lírikus epilógja, Fekete ország, Messze… messze…, Esti kérdés, Ősz és tavasz között Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 112. óra, A lírikus epilógja, Fekete ország, Messze… messze…, Esti kérdés, Ősz és tavasz között
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 29 113 Jónás könyve, Jónás imája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 113. óra, Jónás könyve, Jónás imája
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 29 114 Nemes Nagy Ágnes esszéi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 114. óra, Nemes Nagy Ágnes esszéi
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 29 115 A humoreszk a magyar irodalomban: Karinthy Frigyes Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 115. óra, A humoreszk a magyar irodalomban: Karinthy Frigyes
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 29 116 Móricz Zsigmond pályaképe. Az Isten háta mögött (a magyar Bovaryné) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 116. óra, Móricz Zsigmond pályaképe. Az Isten háta mögött (a magyar Bovaryné)
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 30 117 Az irodalmi szociográfia és tényirodalom felé (A boldog ember, Barbárok) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 117. óra, Az irodalmi szociográfia és tényirodalom felé (A boldog ember, Barbárok)
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 30 118 Juhász Gyula: Anna-versek (Anna örök), Tápai lagzi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 118. óra, Juhász Gyula: Anna-versek (Anna örök), Tápai lagzi
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 30 119 Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Hajnali szerenád Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 119. óra, Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú, Lélektől lélekig, Hajnali szerenád
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 30 120 Kaffka Margit: Hangyaboly (részlet). Nőirodalom a modernség korában Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 31 121 Csáth Géza opusa: A varázsló kertje, A bajnok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 121. óra, Csáth Géza opusa: A varázsló kertje, A bajnok
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 31 122 Füst Milán pályaképe: Kanada, Copperfield Dávidhoz Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 31 123 Esszéírás, irodalomtörténet, kanonizáció. Utalás a monográfiákra. Új anyag feldolgozása
Portrék a Nyugat első nemzedékéből 31 124 Folyóirat-kultúra a Vajdaságban: Szenteleky Kornél, Csuka Zoltán, Szirmai Károly, Herceg János szerkesztői munkássága (pl. Kalangya, Az Út, Híd) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 124. óra, Folyóirat-kultúra a Vajdaságban: Szenteleky Kornél, Csuka Zoltán, Szirmai Károly, Herceg János szerkesztői munkássága (pl. Kalangya, Az Út, Híd)
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 32 125 Szövegalkotás elemi mondatokból Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 32 126 Összefüggő szöveg létrehozása rendezetlen mondathalmazból Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 32 127 Egy iskolai dolgozat részeinek javítása, a logikai sorrend helyreállítása Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 32 128 Monologikus szöveg átalakítása párbeszéddé és fordítva Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 33 129 Párbeszéd átalakítása monologikus szöveggé Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 33 130 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 33 131 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 33 132 Vita szervezése Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 34 133 Előkészület a dolgozatra Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 34 134 IV. írásbeli dolgozat Ellenőrzés
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 34 135 A dolgozat közös javítása Gyakorlás
Kommunikációs kultúra – Szövegértés 34 136 A dolgozat egyéni javítása Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 35 137 Avantgárd irányzatok a művészetekben és a magyar avantgárd. Kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus, konstruktivizmus – Kiáltványok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 137. óra, Avantgárd irányzatok a művészetekben és a magyar avantgárd. Kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dadaizmus, konstruktivizmus – Kiáltványok
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 35 138 Neoavantgárd Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 138. óra, Neoavantgárd
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 35 139 Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Magyar nyelv és irodalom, III. osztály, 139. óra, Kassák Lajos: Mesteremberek, A ló meghal, a madarak kirepülnek
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 35 140 Déry Tibor és az avantgárd (pl. Óriáscsecsemő, A kéthangú kiáltás) Új anyag feldolgozása
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 36 141 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 36 142 Tanulói kiselőadások Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 36 143 Kreatív írásgyakorlatok Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 36 144 Kreatív írásgyakorlatok Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 37 145 Vita szervezése Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 37 146 Vita szervezése Gyakorlás
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 37 147 Tanév végi összefoglalás, ismétlés Kombinált
Világirodalom és magyar irodalom a XIX. század végén és a XX. század elején 37 148 Tanév végi összefoglalás, ismétlés Kombinált