Ugrás a tartalomra

Szerb mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi – mesto rođenja Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 1. óra, Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi – mesto rođenja
A program 2 2 Vlada Stojiljković: Crno-belo Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 2. óra, Vlada Stojiljković: Crno-belo
A program 3 3 Iskazivanje pripadanja prisvojnim zamenicama Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 3. óra, Iskazivanje pripadanja prisvojnim zamenicama
A program 4 4 Prisvojne zamenice za treće lice jednine Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 4. óra, Prisvojne zamenice za treće lice jednine
A program 5 5 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 5. óra, Porodica i ljudi u okruženju
A program 6 6 Život u kući: delovi nameštaja prema prostorijama u kući/stanu Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 6. óra, Život u kući: delovi nameštaja prema prostorijama u kući/stanu
A program 7 7 Život u kući: ustajanje, doručak, odlazak u školu, slobodne aktivnosti Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 7. óra, Život u kući: ustajanje, doručak, odlazak u školu, slobodne aktivnosti
A program 8 8 Narodna pesma: „Na kraj sela žuta kuća“ Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 8. óra, Narodna pesma: „Na kraj sela žuta kuća“
A program 9 9 Hrana i piće: obroci, voće, povrće, posuđe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 9. óra, Hrana i piće: obroci, voće, povrće, posuđe
A program 10 10 Perfekat glagola - jednina Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 10. óra, Perfekat glagola - jednina
A program 11 11 Perfekat glagola – množina Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 11. óra, Perfekat glagola – množina
A program 12 12 Priroda: godišnja doba – atmosferska pojave Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 12. óra, Priroda: godišnja doba – atmosferska pojave
A program 13 13 Perfekat glagola u rečenicama sa izostavljenim subjektom Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 13. óra, Perfekat glagola u rečenicama sa izostavljenim subjektom
A program 14 14 Odeća i obuća: odevni predmeti i obuća Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 14. óra, Odeća i obuća: odevni predmeti i obuća
A program 15 15 Odeća i obuća: odevanje prema godišnjim dobima Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 15. óra, Odeća i obuća: odevanje prema godišnjim dobima
A program 16 16 Prisvojne zamenice i perfekat Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 16. óra, Prisvojne zamenice i perfekat
B program 1 17 Lično predstavljanje: datum rođenja, mesto i ulica stanovanja Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 17. óra, Lično predstavljanje: datum rođenja, mesto i ulica stanovanja
B program 2 18 Vlada Stojiljković: Crno-belo Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 18. óra, Vlada Stojiljković: Crno-belo
B program 3 19 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 19. óra, Porodica i ljudi u okruženju
B program 4 20 Imenice u dativu u funkciji nepravog objekta uz glagole davanje i govorenje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 20. óra, Imenice u dativu u funkciji nepravog objekta uz glagole davanje i govorenje
B program 5 21 Imenice u dativu u funkciji nepravog objekta uz glagole davanje i govorenje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 21. óra, Imenice u dativu u funkciji nepravog objekta uz glagole davanje i govorenje
B program 6 22 Život u kući: delovi nameštaja prema prostorijama u kući/stanu; prostor u kome se uči i odmara Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 22. óra, Život u kući: delovi nameštaja prema prostorijama u kući/stanu; prostor u kome se uči i odmara
B program 7 23 Uobičajne dnevne aktivnosti i pomoć roditeljima u kućnim poslovima Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 23. óra, Uobičajne dnevne aktivnosti i pomoć roditeljima u kućnim poslovima
B program 8 24 Narodna pesma: „Na kraj sela žuta kuća“ Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 24. óra, Narodna pesma: „Na kraj sela žuta kuća“
B program 9 25 Hrana i piće: voće, povrće, namirnice, slatkiši, posuđe Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 25. óra, Hrana i piće: voće, povrće, namirnice, slatkiši, posuđe
B program 10 26 Imperativ 2. lice jednine i množine najfrekventnijih glagola Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 26. óra, Imperativ 2. lice jednine i množine najfrekventnijih glagola
B program 11 27 Imperativ 2. lice jednine i množine najfrekventnijih glagola Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 27. óra, Imperativ 2. lice jednine i množine najfrekventnijih glagola
B program 12 28 Priroda: godišnja doba – atmosferska pojave Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 28. óra, Priroda: godišnja doba – atmosferska pojave
B program 13 29 Odeća i obuća: Odevanje prema godišnjim dobima Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 29. óra, Odeća i obuća: Odevanje prema godišnjim dobima
B program 14 30 Narodna priča: Deda i repa Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 30. óra, Narodna priča: Deda i repa
B program 15 31 Nuđenje, prihvatanje/neprihvatanje ponuđenog na temu praznika i rođendana Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 31. óra, Nuđenje, prihvatanje/neprihvatanje ponuđenog na temu praznika i rođendana
B program 16 32 Ponavljanje i utvrđivanje gradiva Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 3. osztály, 32. óra, Ponavljanje i utvrđivanje gradiva