Ugrás a tartalomra

Szerb mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 1. óra, Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi
A program 2 2 Prezent i perfekat glagola Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 2. óra, Prezent i perfekat glagola
A program 3 3 Vladimir Ličina: Vesna i torba Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 3. óra, Vladimir Ličina: Vesna i torba
A program 4 4 Futur I i imperativ Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 4. óra, Futur I i imperativ
A program 5 5 Gvido Tartalja: Kako kornjače uče Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 5. óra, Gvido Tartalja: Kako kornjače uče
A program 6 6 Obrazovanje: novi školski predmeti; zimski i letnji raspust; školski nameštaj; školski pribor Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 6. óra, Obrazovanje: novi školski predmeti; zimski i letnji raspust; školski nameštaj; školski pribor
A program 7 7 Dragan Lukić: Jabuka Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 7. óra, Dragan Lukić: Jabuka
A program 8 8 Život u kući: opis prostorija u kući, svakodnevne aktivnosti u kući; praznici Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 8. óra, Život u kući: opis prostorija u kući, svakodnevne aktivnosti u kući; praznici
A program 9 9 Mira Alečković: Pas u soliteru (odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 9. óra, Mira Alečković: Pas u soliteru (odlomak)
A program 10 10 Kongruencija atributa i imenica u nominativu Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 10. óra, Kongruencija atributa i imenica u nominativu
A program 11 11 Naselja, saobraćaj i javni objekti Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 11. óra, Naselja, saobraćaj i javni objekti
A program 12 12 Složeni glagolski predikat s modalnim glagolima Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 12. óra, Složeni glagolski predikat s modalnim glagolima
A program 13 13 Hrana i piće: vrste voća i povrća; aktivnosti u pripremanju hrane Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 13. óra, Hrana i piće: vrste voća i povrća; aktivnosti u pripremanju hrane
A program 14 14 Jovanka Jorgačević: Kako je nastao đuveč Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 14. óra, Jovanka Jorgačević: Kako je nastao đuveč
A program 15 15 Iskazivanje namene dativom imenica i ličnih zamenica Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 15. óra, Iskazivanje namene dativom imenica i ličnih zamenica
A program 16 16 Ponavljanje novih jezičkih modela na temama iz jezičke kulture Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 5. osztály, 16. óra, Ponavljanje novih jezičkih modela na temama iz jezičke kulture
B program 1 17 Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 17. óra, Lično predstavljanje: Osnovne informacije o sebi
B program 2 18 Prezent, perfekat i futur I, imperativ glagola Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 18. óra, Prezent, perfekat i futur I, imperativ glagola
B program 3 19 Porodica i ljudi u okruženju Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 19. óra, Porodica i ljudi u okruženju
B program 4 20 Jovanka Jorgačević: Cenovnik Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 20. óra, Jovanka Jorgačević: Cenovnik
B program 5 21 Novi školski predmeti; školski nameštaj; školski pribor Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 21. óra, Novi školski predmeti; školski nameštaj; školski pribor
B program 6 22 Gvido Tartalja: Kako kornjače uče Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 22. óra, Gvido Tartalja: Kako kornjače uče
B program 7 23 Život u kući: pokućstvo, dvorište i praznici Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 23. óra, Život u kući: pokućstvo, dvorište i praznici
B program 8 24 Branislav Nušić: Srpski jezik Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 24. óra, Branislav Nušić: Srpski jezik
B program 9 25 Kongruencija atributa i imenice u nominativu i akuzativu Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 25. óra, Kongruencija atributa i imenice u nominativu i akuzativu
B program 10 26 Naselja, saobraćaj i javni objekti Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 26. óra, Naselja, saobraćaj i javni objekti
B program 11 27 Igor Kolarov: Agi i Ema Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 27. óra, Igor Kolarov: Agi i Ema
B program 12 28 Omiljena hrana i piće Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 28. óra, Omiljena hrana i piće
B program 13 29 Dušan Radović: Tužna pesma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 29. óra, Dušan Radović: Tužna pesma
B program 14 30 Odeća i obuća: održavanje odeće i obuće Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 30. óra, Odeća i obuća: održavanje odeće i obuće
B program 15 31 Iskazivanje prostornih odnosa Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 31. óra, Iskazivanje prostornih odnosa
B program 16 32 Ponavljanje novih jezičkih modela na temama iz jezičke kulture Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb, mint nem anyanyelv, 5. osztály, 32. óra, Ponavljanje novih jezičkih modela na temama iz jezičke kulture