Ugrás a tartalomra

Történelem

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
Bevezetés a középkor és kora újkor tanulmányozásába 1 1 A középkor általános jellemzői Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 1. óra, A középkor általános jellemzői
Bevezetés a középkor és kora újkor tanulmányozásába 1 2 A középkor és a kora újkor általános jellemzői Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 2 3 A nagy népvándorlás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 3. óra, A nagy népvándorlás
A kora középkor 2 4 A feudalista társadalom fejlődése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 4. óra, A feudalista társadalom fejlődése
A kora középkor 3 5 A nagy népvándorlás és a feudalizmus Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 3 6 A kora középkor államai (Bizánc, Frank Birodalom, az arabok) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 6. óra, A kora középkor államai (Bizánc, Frank Birodalom, az arabok)
A kora középkor 4 7 A középkori társadalom és a vallások Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 7. óra, A középkori társadalom és a vallások
A kora középkor 4 8 A kora középkori államok, társadalmak és vallások jellegzetességei Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 5 9 A kora középkor Ellenőrzés
A kora középkor 5 10 A szerb földek a kora középkorban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 10. óra, A szerb földek a kora középkorban
A kora középkor 6 11 A szerbek és más délszláv népek megkeresztelkeedés, kultúrája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 11. óra, A szerbek és más délszláv népek megkeresztelkeedés, kultúrája
A kora középkor 6 12 A szerb területek a kora középkorban Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 7 13 A szerb nép a kora középkorban Ellenőrzés
A kései középkor 7 14 Az európai államformák a kései középkorban Gyakorlás
A kései középkor 8 15 A kései középkor államai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 15. óra, A kései középkor államai
A kései középkor 8 16 A kései középkori Európa államai Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 9 17 A keresztes háborúk Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 17. óra, A keresztes háborúk
A kései középkor 9 18 Mindennapi élet a középkorban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 18. óra, Mindennapi élet a középkorban
A kései középkor 10 19 A középkor jellemzői és hagyatéka Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 19. óra, A középkor jellemzői és hagyatéka
A kései középkor 10 20 A keresztes háborúk és a kései középkor jellemzői Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 11 21 A kései középkor Ellenőrzés
A kései középkor 11 22 A Szerb Királyság kialakulása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 22. óra, A Szerb Királyság kialakulása
A kései középkor 12 23 A Szerb Királyság felemelkedése Gyakorlás Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 23. óra, A Szerb Királyság felemelkedése
A kései középkor 12 24 A Szerb Királyság fejlődése Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 13 25 A szerb állam a hatalma csúcsán Gyakorlás Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 25. óra, A szerb állam a hatalma csúcsán
A kései középkor 13 26 A törökök megjelenése és terjeszkedése a Balkánon Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 26. óra, A törökök megjelenése és terjeszkedése a Balkánon
A kései középkor 14 27 A Szerb Császárság és a törökök Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 14 28 A szerb despoták hatalma és a balkáni államok bukása Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 28. óra, A szerb despoták hatalma és a balkáni államok bukása
A kései középkor 15 29 A középkori szerb állam végső bukása Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 15 30 A kései középkori szerb állam Ellenőrzés
A magyar nép története a középkorban 16 31 A magyarok őshazája és vándorlása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 31. óra, A magyarok őshazája és vándorlása
A magyar nép története a középkorban 16 32 A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 32. óra, A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében
A magyar nép története a középkorban 17 33 A honfoglalás Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 33. óra, A honfoglalás
A magyar nép története a középkorban 17 34 A kereszténység felvétele és az államalapítás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 34. óra, A kereszténység felvétele és az államalapítás
A magyar nép története a középkorban 18 35 A Magyar Királyság története a XI. és XII. század folyamán Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 35. óra, A Magyar Királyság története a XI. és XII. század folyamán
A magyar nép története a középkorban 18 36 A Magyar Királyság története a XIII. században Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 36. óra, A Magyar Királyság története a XIII. században
A magyar nép története a középkorban 19 37 Az Árpád-ház uralma Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 37. óra, Az Árpád-ház uralma
A magyar nép története a középkorban 19 38 A honfoglalás és az Árpád-ház uralkodása Magyarországon Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 38. óra, A honfoglalás és az Árpád-ház uralkodása Magyarországon
A magyar nép története a középkorban 20 39 Az Anjou-ház uralma Magyarországon Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 39. óra, Az Anjou-ház uralma Magyarországon
A magyar nép története a középkorban 20 40 Luxemburgi Zsigmond Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 40. óra, Luxemburgi Zsigmond
A magyar nép története a középkorban 21 41 Az Anjou-ház és Luxemburgi Zsigmond uralkodása Magyarországon Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 21 42 Hunyadi János Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 42. óra, Hunyadi János
A magyar nép története a középkorban 22 43 Hunyadi Mátyás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 43. óra, Hunyadi Mátyás
A magyar nép története a középkorban 22 44 A Hunyadiak uralkodása Magyarországon Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 23 45 A Jagellók és a középkori Magyar Királyság bukása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 45. óra, A Jagellók és a középkori Magyar Királyság bukása
A magyar nép története a középkorban 23 46 Középkori magyar művelődéstörténet Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 46. óra, Középkori magyar művelődéstörténet
A magyar nép története a középkorban 24 47 A középkori Magyar Királyság bukása Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 24 48 A Magyar Királyság története a XIV. századtól a mohácsi csatáig Ellenőrzés
A kora újkor 25 49 A kora újkor jellemzői Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 49. óra, A kora újkor jellemzői
A kora újkor 25 50 A nagy földrajzi felfedezések Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 50. óra, A nagy földrajzi felfedezések
A kora újkor 26 51 A nagy földrajzi felfedezések Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 26 52 A városok felemelkedése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 52. óra, A városok felemelkedése
A kora újkor 27 53 A humanizmus és a reneszánsz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 53. óra, A humanizmus és a reneszánsz
A kora újkor 27 54 A humanizmus és a reneszánsz Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 28 55 A reformáció és az ellenreformáció Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 55. óra, A reformáció és az ellenreformáció
A kora újkor 28 56 Az abszolutisztikus monarchiák Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 56. óra, Az abszolutisztikus monarchiák
A kora újkor 29 57 A reformáció térhódítása és az abszolutisztikus monarchiák kiteljesedése Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 29 58 A kora újkor nagy eseményei Ellenőrzés
A kora újkor 30 59 Az Oszmán Birodalom a XVI. és XVIII. század között Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 59. óra, Az Oszmán Birodalom a XVI. és XVIII. század között
A kora újkor 30 60 Az oszmán-törökök hódításai Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 31 61 A szerbek és az ipeki patriarchátus helyzete a török hódoltság alatt Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 61. óra, A szerbek és az ipeki patriarchátus helyzete a török hódoltság alatt
A kora újkor 31 62 A szerbek Habsburg és velencei uralom alatt Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 62. óra, A szerbek Habsburg és velencei uralom alatt
A kora újkor 32 63 A szerb nép idegen uralom alatt Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 32 64 A szerb nép története a kora újkorban Ellenőrzés
Magyarország története az újkor kezdetén 33 65 A három részre szakadt Magyar Királyság Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 65. óra, A három részre szakadt Magyar Királyság
Magyarország története az újkor kezdetén 33 66 Az Erdélyi Fejedelemség felemelkedése és bukása Gyakorlás Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 66. óra, Az Erdélyi Fejedelemség felemelkedése és bukása
Magyarország története az újkor kezdetén 34 67 A három részre szakadt ország Ismétlés és rendszerezés
Magyarország története az újkor kezdetén 34 68 Küzdelem a Habsburg önkényuralom bevezetése ellen Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 68. óra, Küzdelem a Habsburg önkényuralom bevezetése ellen
Magyarország története az újkor kezdetén 35 69 Magyarország felszabadítása a török uralom alól Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 69. óra, Magyarország felszabadítása a török uralom alól
Magyarország története az újkor kezdetén 35 70 A Habsburgok önkényuralma és a törökök elleni harc Ismétlés és rendszerezés
Magyarország története az újkor kezdetén 36 71 A mohácsi csatától Magyarország felszabadításáig Ellenőrzés
Magyarország története az újkor kezdetén 36 72 A 6. osztály tananyagának áttekintése Ismétlés és rendszerezés