Ugrás a tartalomra

Történelem

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
Bevezetés a középkor és kora újkor tanulmányozásába 1 1 A középkor általános jellemzői Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 1. óra, A középkor általános jellemzői
Bevezetés a középkor és kora újkor tanulmányozásába 1 2 A középkor és a kora újkor általános jellemzői Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 2 3 A nagy népvándorlás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 3. óra, A nagy népvándorlás
A kora középkor 2 4 A feudalista társadalom fejlődése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 4. óra, A feudalista társadalom fejlődése
A kora középkor 3 5 A nagy népvándorlás és a feudalizmus Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 3 6 A kora középkor államai (Bizánc, Frank Birodalom, az arabok) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 6. óra, A kora középkor államai (Bizánc, Frank Birodalom, az arabok)
A kora középkor 4 7 A középkori társadalom és a vallások Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 7. óra, A középkori társadalom és a vallások
A kora középkor 4 8 A kora középkori államok, társadalmak és vallások jellegzetességei Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 5 9 A kora középkor Ellenőrzés
A kora középkor 5 10 A szerb földek a kora középkorban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 10. óra, A szerb földek a kora középkorban
A kora középkor 6 11 A szerbek és más délszláv népek megkeresztelkeedés, kultúrája Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 11. óra, A szerbek és más délszláv népek megkeresztelkeedés, kultúrája
A kora középkor 6 12 A szerb területek a kora középkorban Ismétlés és rendszerezés
A kora középkor 7 13 A szerb nép a kora középkorban Ellenőrzés
A kései középkor 7 14 Az európai államformák a kései középkorban Új anyag feldolgozása
A kései középkor 8 15 A kései középkor államai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 15. óra, A kései középkor államai
A kései középkor 8 16 A kései középkori Európa államai Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 9 17 A keresztes háborúk Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 17. óra, A keresztes háborúk
A kései középkor 9 18 Mindennapi élet a középkorban Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 18. óra, Mindennapi élet a középkorban
A kései középkor 10 19 A középkor jellemzői és hagyatéka Új anyag feldolgozása
A kései középkor 10 20 A keresztes háborúk és a kései középkor jellemzői Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 11 21 A kései középkor Ellenőrzés
A kései középkor 11 22 A Szerb Királyság kialakulása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 22. óra, A Szerb Királyság kialakulása
A kései középkor 12 23 A Szerb Királyság felemelkedése Új anyag feldolgozása
A kései középkor 12 24 A Szerb Királyság fejlődése Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 13 25 A szerb állam a hatalma csúcsán Új anyag feldolgozása
A kései középkor 13 26 A törökök megjelenése és terjeszkedése a Balkánon Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 26. óra, A törökök megjelenése és terjeszkedése a Balkánon
A kései középkor 14 27 A Szerb Császárság és a törökök Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 14 28 A szerb despoták hatalma és a balkáni államok bukása Új anyag feldolgozása
A kései középkor 15 29 A középkori szerb állam végső bukása Ismétlés és rendszerezés
A kései középkor 15 30 A kései középkori szerb állam Ellenőrzés
A magyar nép története a középkorban 16 31 A magyarok őshazája és vándorlása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 31. óra, A magyarok őshazája és vándorlása
A magyar nép története a középkorban 16 32 A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 32. óra, A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében
A magyar nép története a középkorban 17 33 A honfoglalás Ismétlés és rendszerezés Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 33. óra, A honfoglalás
A magyar nép története a középkorban 17 34 A kereszténység felvétele és az államalapítás Új anyag feldolgozása
A magyar nép története a középkorban 18 35 A Magyar Királyság története a XI. és XII. század folyamán Új anyag feldolgozása
A magyar nép története a középkorban 18 36 A Magyar Királyság története a XIII. században Új anyag feldolgozása
A magyar nép története a középkorban 19 37 Az Árpád-ház uralma Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 19 38 A honfoglalás és az Árpád-ház uralkodása Magyarországon Ellenőrzés
A magyar nép története a középkorban 20 39 Az Anjou-ház uralma Magyarországon Új anyag feldolgozása
A magyar nép története a középkorban 20 40 Luxemburgi Zsigmond Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 40. óra, Luxemburgi Zsigmond
A magyar nép története a középkorban 21 41 Az Anjou-ház és Luxemburgi Zsigmond uralkodása Magyarországon Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 21 42 Hunyadi János Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 42. óra, Hunyadi János
A magyar nép története a középkorban 22 43 Hunyadi Mátyás Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 43. óra, Hunyadi Mátyás
A magyar nép története a középkorban 22 44 A Hunyadiak uralkodása Magyarországon Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 23 45 A Jagellók és a középkori Magyar Királyság bukása Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 45. óra, A Jagellók és a középkori Magyar Királyság bukása
A magyar nép története a középkorban 23 46 Középkori magyar művelődéstörténet Új anyag feldolgozása
A magyar nép története a középkorban 24 47 A középkori Magyar Királyság bukása Ismétlés és rendszerezés
A magyar nép története a középkorban 24 48 A Magyar Királyság története a XIV. századtól a mohácsi csatáig Ellenőrzés
A kora újkor 25 49 A kora újkor jellemzői Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 49. óra, A kora újkor jellemzői
A kora újkor 25 50 A nagy földrajzi felfedezések Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 50. óra, A nagy földrajzi felfedezések
A kora újkor 26 51 A nagy földrajzi felfedezések Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 26 52 A városok felemelkedése Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 52. óra, A városok felemelkedése
A kora újkor 27 53 A humanizmus és a reneszánsz Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 53. óra, A humanizmus és a reneszánsz
A kora újkor 27 54 A humanizmus és a reneszánsz Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 28 55 A reformáció és az ellenreformáció Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 55. óra, A reformáció és az ellenreformáció
A kora újkor 28 56 Az abszolutisztikus monarchiák Új anyag feldolgozása
A kora újkor 29 57 A reformáció térhódítása és az abszolutisztikus monarchiák kiteljesedése Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 29 58 A kora újkor nagy eseményei Ellenőrzés
A kora újkor 30 59 Az Oszmán Birodalom a XVI. és XVIII. század között Új anyag feldolgozása
A kora újkor 30 60 Az oszmán-törökök hódításai Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 31 61 A szerbek és az ipeki patriarchátus helyzete a török hódoltság alatt Új anyag feldolgozása
A kora újkor 31 62 A szerbek Habsburg és velencei uralom alatt Új anyag feldolgozása
A kora újkor 32 63 A szerb nép idegen uralom alatt Ismétlés és rendszerezés
A kora újkor 32 64 A szerb nép története a kora újkorban Ellenőrzés
Magyarország története az újkor kezdetén 33 65 A három részre szakadt Magyar Királyság Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Történelem, 6. osztály, 65. óra, A három részre szakadt Magyar Királyság
Magyarország története az újkor kezdetén 33 66 Az Erdélyi Fejedelemség felemelkedése és bukása Új anyag feldolgozása
Magyarország története az újkor kezdetén 34 67 A három részre szakadt ország Ismétlés és rendszerezés
Magyarország története az újkor kezdetén 34 68 Küzdelem a Habsburg önkényuralom bevezetése ellen Új anyag feldolgozása
Magyarország története az újkor kezdetén 35 69 Magyarország felszabadítása a török uralom alól Új anyag feldolgozása
Magyarország története az újkor kezdetén 35 70 A Habsburgok önkényuralma és a törökök elleni harc Ismétlés és rendszerezés
Magyarország története az újkor kezdetén 36 71 A mohácsi csatától Magyarország felszabadításáig Ellenőrzés
Magyarország története az újkor kezdetén 36 72 A 6. osztály tananyagának áttekintése Ismétlés és rendszerezés