Ugrás a tartalomra

Kémia

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A kémia, mint kísérleti tudomány 1 1 Mit tanulmányoz a kémia? Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 1. óra, Mit tanulmányoz a kémia?
A kémia, mint kísérleti tudomány 1 2 A részecsketulajdonsággal rendelkező, korpuszkuláris vagy kémiai anyag Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 2. óra, A részecsketulajdonsággal rendelkező, korpuszkuláris vagy kémiai anyag
A kémia, mint kísérleti tudomány 2 3 A tananyag begyakorlása (Mit tanulmányoz a kémia? A részecsketulajdonsággal rendelkező, korpuszkuláris vagy kémiai anyag) Gyakorlás
A kémia, mint kísérleti tudomány 2 4 Az anyag fajtái Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 4. óra, Az anyag fajtái
A kémia, mint kísérleti tudomány 3 5 A tananyag megerősítése (A kémia mint kísérleti tudomány – szerepe a bennünket körülvevő világban) Ismétlés és rendszerezés
A kémia laboratóriuma 3 6 Kémiai laboratórium és kísérletezés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 6. óra, Kémiai laboratórium és kísérletezés
A kémia laboratóriuma 4 7 Laboratóriumi edények és eszközök Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 7. óra, Laboratóriumi edények és eszközök
A kémia laboratóriuma 4 8 I. laboratóriumi gyakorlat: Általános laboratóriumi munkák: Az anyagok keverése, aprítása és melegítése Gyakorlás
A kémia laboratóriuma 5 9 Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 9. óra, Az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai
A kémia laboratóriuma 5 10 II. laboratóriumi gyakorlat: Az anyagok fizikai tulajdonságai, a tömeg, a térfogat és a hőmérséklet mérése Gyakorlás
A kémia laboratóriuma 6 11 Az anyagok fizikai és kémiai változásai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 11. óra, Az anyagok fizikai és kémiai változásai
A kémia laboratóriuma 6 12 III. laboratóriumi gyakorlat: Az anyagok fizikai és kémiai változásai Gyakorlás
A kémia laboratóriuma 7 13 A kémia mint kísérleti tudomány – szerepe a bennünket körülvevő világban; A kémiai laboratórium Ellenőrzés
Atomok és kémiai elemek 7 14 Az anyag részecske tulajdonságai Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 14. óra, Az anyag részecske tulajdonságai
Atomok és kémiai elemek 8 15 A kémiai elemek atomjai Gyakorlás
Atomok és kémiai elemek 8 16 A vegyjelek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 16. óra, A vegyjelek
Atomok és kémiai elemek 9 17 A tananyag megerősítése (Az anyag részecske tulajdonsága, A kémiai elemek atomjai, A vegyjelek) Ismétlés és rendszerezés
Atomok és kémiai elemek 9 18 Az atom felépítése. Izotópok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 18. óra, Az atom felépítése. Izotópok
Atomok és kémiai elemek 10 19 Az elektronfelhő (elektronburok) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 19. óra, Az elektronfelhő (elektronburok)
Atomok és kémiai elemek 10 20 A kémiai elemek periódusos rendszere Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 20. óra, A kémiai elemek periódusos rendszere
Atomok és kémiai elemek 11 21 IV. laboratóriumi gyakorlat: A vegyértékszint és a vegyértékelektronok számának meghatározása Gyakorlás
Atomok és kémiai elemek 11 22 A nemesgázok – tulajdonságaik és alkalmazásuk Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 22. óra, A nemesgázok – tulajdonságaik és alkalmazásuk
Atomok és kémiai elemek 12 23 A tananyag rendszerezése (Atomok és kémiai elemek) Ismétlés és rendszerezés
Atomok és kémiai elemek 12 24 Tudásfelmérő - Atomok és kémiai elemek Ellenőrzés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 13 25 A kémiai kötés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 25. óra, A kémiai kötés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 13 26 A tananyag begyakorlása (A kémiai kötés) Gyakorlás
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 14 27 A kovalens kötés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 27. óra, A kovalens kötés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 14 28 Az ionos kötés Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 28. óra, Az ionos kötés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 15 29 A tananyag begyakorlása (A kovalens és az ionos kötés) Gyakorlás
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 15 30 A kémiai elemek vegyértéke a kovalens és az ionos kötést tartalmazó vegyületekben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 30. óra, A kémiai elemek vegyértéke a kovalens és az ionos kötést tartalmazó vegyületekben
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 16 31 Számítási feladatok kidolgozása (a vegyérték meghatározása) Ismétlés és rendszerezés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 16 32 A tananyag megerősítése (A kémiai elemek vegyértéke) Ismétlés és rendszerezés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 17 33 V. laboratóriumi gyakorlat: Az ionos és a kovalens kötésű anyagok tulajdonságainak összehasonlítása Gyakorlás
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 17 34 A tananyag rendszerezése (Elem- és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek) Ismétlés és rendszerezés
Elem és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek 18 35 Tudásfelmérő - Elem- és vegyületmolekulák, ionok és ionos vegyületek Ellenőrzés
Homogén és heterogén keverékek 18 36 Homogén és heterogén keverékek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 36. óra, Homogén és heterogén keverékek
Homogén és heterogén keverékek 19 37 Oldatok – homogén keverékek Gyakorlás
Homogén és heterogén keverékek 19 38 Tananyag megerősítése (Homogén és heterogén keverékek) Ismétlés és rendszerezés
Homogén és heterogén keverékek 20 39 Oldás és oldhatóság Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 39. óra, Oldás és oldhatóság
Homogén és heterogén keverékek 20 40 VI. laboratóriumi gyakorlat: Az anyagok oldhatóságának kivizsgálása Gyakorlás
Homogén és heterogén keverékek 21 41 A víz és a levegő - homogén keverékek a természetben Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 41. óra, A víz és a levegő - homogén keverékek a természetben
Homogén és heterogén keverékek 21 42 A keverékek tömegszázalékos összetétele Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 42. óra, A keverékek tömegszázalékos összetétele
Homogén és heterogén keverékek 22 43 A tananyag megerősítése (Oldás és oldhatóság, keverékek tömegszázalékos összetétele) Ismétlés és rendszerezés
Homogén és heterogén keverékek 22 44 A tananyag megerősítése (Oldás és oldhatóság, keverékek tömegszázalékos összetétele) Ismétlés és rendszerezés
Homogén és heterogén keverékek 23 45 A keverékek összetevőinek szétválasztására szolgáló eljárások Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 45. óra, A keverékek összetevőinek szétválasztására szolgáló eljárások
Homogén és heterogén keverékek 23 46 VII. laboratóriumi gyakorlat: A keverékek szétválasztása (dekantálás, szűrés, mágneses tulajdonság vizsgálat) Gyakorlás
Homogén és heterogén keverékek 24 47 Tudásfelmérő (Homogén és heterogén keverékek) Ellenőrzés
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 24 48 Kémiai reakciók Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 48. óra, Kémiai reakciók
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 25 49 A tömegmegmaradás törvénye Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 49. óra, A tömegmegmaradás törvénye
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 25 50 A tananyag megerősítése (Kémiai reakciók) Ismétlés és rendszerezés
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 26 51 Kémiai egyenletek Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 51. óra, Kémiai egyenletek
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 26 52 VIII. laboratóriumi gyakorlat: Kémiai egyenletek felírása Gyakorlás
Kémiai reakciók és kémiai egyenletek 27 53 A tananyag rendszerezése és a tudásszint felmérése(Kémiai reakciók és kémiai egyenletek) Ismétlés és rendszerezés
Kémiai számítások 27 54 A relatív atomtömeg és a relatív molekulatömeg Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 54. óra, A relatív atomtömeg és a relatív molekulatömeg
Kémiai számítások 28 55 A tananyag megerősítése (Relatív atomtömeg, relatív molekulatömeg) Ismétlés és rendszerezés
Kémiai számítások 28 56 Az anyagmennyiség. A mól. A moláris tömeg Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 56. óra, Az anyagmennyiség. A mól. A moláris tömeg
Kémiai számítások 29 57 IX. laboratóriumi gyakorlat (Az anyag tömegének mérése és az anyag móltömegének és mennyiségének kiszámítása) Gyakorlás
Kémiai számítások 29 58 Az állandó tömegviszonyok törvénye Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 58. óra, Az állandó tömegviszonyok törvénye
Kémiai számítások 30 59 A vegyületek tömegszázalékos összetétele Gyakorlás Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 59. óra, A vegyületek tömegszázalékos összetétele
Kémiai számítások 30 60 Kémiai számítások Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 60. óra, Kémiai számítások
Kémiai számítások 31 61 Tudásfelmérő Ellenőrzés
A hidrogén, az oxigén és a sók 31 62 A hidrogén Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 62. óra, A hidrogén
A hidrogén, az oxigén és a sók 32 63 Az oxigén Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 63. óra, Az oxigén
A hidrogén, az oxigén és a sók 32 64 Az oxidáció, az égés és a korrózió Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 64. óra, Az oxidáció, az égés és a korrózió
A hidrogén, az oxigén és a sók 33 65 Kémiai képletek, az oxidok megnevezése és alapvető tulajdonságaik Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 65. óra, Kémiai képletek, az oxidok megnevezése és alapvető tulajdonságaik
A hidrogén, az oxigén és a sók 33 66 A savak Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 66. óra, A savak
A hidrogén, az oxigén és a sók 34 67 A bázisok Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 67. óra, A bázisok
A hidrogén, az oxigén és a sók 34 68 A pH-skála Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 68. óra, A pH-skála
A hidrogén, az oxigén és a sók 35 69 X. laboratóriumi gyakorlat (Az oldat sav-bázis tulajdonságainak vizsgálata indikátorok segítségével) Gyakorlás
A hidrogén, az oxigén és a sók 35 70 A semlegesítés. A sók Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Kémia, 7. osztály, 70. óra, A semlegesítés. A sók
A hidrogén, az oxigén és a sók 36 71 A tananyag rendszerezése, a tudásszint felmérése Ismétlés és rendszerezés
A hidrogén, az oxigén és a sók 36 72 A 7. osztályos tananyag rendszerezése és a tanév végi osztályzatok lezárása Ismétlés és rendszerezés