Ugrás a tartalomra

Szerb mint nem anyanyelv

Témakör Hét Sorszám Tanítási egység Óra típusa Videó
A program 1 1 Predloško – padežne konstrukcije za iskazivanje prostornih i vremenskih odnosa Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 1. óra, Predloško – padežne konstrukcije za iskazivanje prostornih i vremenskih odnosa
A program 2 2 Slobodan Stanišić: „Voleo sam školu i u školi“ Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 2. óra, Slobodan Stanišić: „Voleo sam školu i u školi“
A program 3 3 Etnici (u okruženju) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 3. óra, Etnici (u okruženju)
A program 4 4 Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi – nacionalna i etnička pripadnost Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 4. óra, Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi – nacionalna i etnička pripadnost
A program 5 5 Narodna lirska pesma: Momak opčinjen obrvama Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 5. óra, Narodna lirska pesma: Momak opčinjen obrvama
A program 6 6 Porodica i ljudi: odnosi među članovima porodice i prijatelja Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 6. óra, Porodica i ljudi: odnosi među članovima porodice i prijatelja
A program 7 7 Iskazivanje prostornih odnosa imenicom u genitivu s predlozima sa, iz, oko, između Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 7. óra, Iskazivanje prostornih odnosa imenicom u genitivu s predlozima sa, iz, oko, između
A program 8 8 Dušan Radović: Zašto ljudi rade Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 8. óra, Dušan Radović: Zašto ljudi rade
A program 9 9 Tvorba imenica za označavanje mesta na kojem se vrši radnja izvedenih sufiksima –ište/ -lište, -onica Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 9. óra, Tvorba imenica za označavanje mesta na kojem se vrši radnja izvedenih sufiksima –ište/ -lište, -onica
A program 10 10 Život u kući: opis prostora u kojem se provodi najviše vremena Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 10. óra, Život u kući: opis prostora u kojem se provodi najviše vremena
A program 11 11 Jovanka Jorgačević: Radna navika Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 11. óra, Jovanka Jorgačević: Radna navika
A program 12 12 Dositej Obradović: Lav i lisica Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 12. óra, Dositej Obradović: Lav i lisica
A program 13 13 Govorna i pismena vežba: prepričavanje basne Lav i lisica Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 13. óra, Govorna i pismena vežba: prepričavanje basne Lav i lisica
A program 14 14 Odeća i obuća: materijali od kojih se pravi odeća i obuća; oblačenje mladih Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 14. óra, Odeća i obuća: materijali od kojih se pravi odeća i obuća; oblačenje mladih
A program 15 15 Milovan Danojlović: Ljubavna pesma Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 15. óra, Milovan Danojlović: Ljubavna pesma
A program 16 16 Ponavljanje novih jezičkih modela na obrađenim temama iz jezičke kulture Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 16. óra, Ponavljanje novih jezičkih modela na obrađenim temama iz jezičke kulture
B program 1 17 Iskazivanje prostornih i vremenskih odnosa Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 17. óra, Iskazivanje prostornih i vremenskih odnosa
B program 2 18 Slobodan Stanišić: „Voleo sam školu i u školi“ Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 18. óra, Slobodan Stanišić: „Voleo sam školu i u školi“
B program 3 19 Etnici (u okruženju) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 19. óra, Etnici (u okruženju)
B program 4 20 Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi – nacionalna pripadnost Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 20. óra, Lično predstavljanje: osnovne informacije o sebi – nacionalna pripadnost
B program 5 21 Narodna lirska pesma: Momak opčinjen obrvama Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 21. óra, Narodna lirska pesma: Momak opčinjen obrvama
B program 6 22 Porodica i ljudi u okruženju: odnosi među članovima porodice i prijatelja Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 22. óra, Porodica i ljudi u okruženju: odnosi među članovima porodice i prijatelja
B program 7 23 Narodna epska pesma: Dioba Jakšića Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 23. óra, Narodna epska pesma: Dioba Jakšića
B program 8 24 Tvorba imenica za označavanje mesta Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 24. óra, Tvorba imenica za označavanje mesta
B program 9 25 Život u kući: lični kutak i njegovo okruženje Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 25. óra, Život u kući: lični kutak i njegovo okruženje
B program 10 26 Jovanka Jorgačević: Radna navika Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 26. óra, Jovanka Jorgačević: Radna navika
B program 11 27 Kupovina: Kupovina na jednom mestu Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 27. óra, Kupovina: Kupovina na jednom mestu
B program 12 28 Miroslav Antić: Plava zvezda Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 28. óra, Miroslav Antić: Plava zvezda
B program 13 29 Odeća i obuća: oblačenje mladih, stil Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 29. óra, Odeća i obuća: oblačenje mladih, stil
B program 14 30 Branislav Nušić: Čas geografije (odlomak) Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 30. óra, Branislav Nušić: Čas geografije (odlomak)
B program 15 31 Obrazovanje: osnovni pojmovi iz matematike, fizike i hemije Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 31. óra, Obrazovanje: osnovni pojmovi iz matematike, fizike i hemije
B program 16 32 Deminutiv imenica izvedeni sufiksima –ica, -ić/-čić, -ce Új anyag feldolgozása Embedded thumbnail for Szerb mint nem anyanyelv, 7. osztály, 32. óra, Deminutiv imenica izvedeni sufiksima –ica, -ić/-čić, -ce